Department: Department of Applied Economics

Faculty: Faculty of Business Administration and Management

Area: Applied Economics

Research group: Innovation, Structural Change and Development

Email: juanalberto.turnes@usc.es

Doctor by the Universidade de Santiago de Compostela with the thesis Estudo dos fluxos fiscais directos e indirectos entre Galicia e a Administración Central Unha análise a través da balanza fiscal básica e ampliada de Galicia e dos fluxos interterritoriais ocultos 2018. Supervised by Dr. Xavier Vence Deza.