Fachbereich: Departamento de Química Orgánica

Einzigartiges Zentrum: Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)

Bereich: Organische Chemie

Forschungsgruppe: Catálise Organometálica

Email: eva.rivera@usc.es

Doktorin von der Universidade de Santiago de Compostela mit der Dissertation New synthetic routes towards 1,4- dienylboronates via catalytic alkyne allylboration reactions 2022. unter der Leitung von Dr. Martin Fañanas Mastral.