Fachbereich: Departamento de Física de Partículas

Einzigartiges Zentrum: Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)

Bereich: Physik der kondensierten Materie