Departamento: Departamento de Fundamentos da Análise Económica

Facultade: Facultade de Administración e Dirección de Empresas

Área: Fundamentos de Análise Económica