Publications in collaboration with researchers from Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sostibilidade Enerxética EnergyLab (1)