Centro singular: Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE)

Área: Física Atómica, Molecular e Nuclear