Departamento: Departamento de Enxeñaría Agroforestal

Facultade: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría

Área: Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría