Departamento: Departamento de Dereito Público e Teoría do Estado

Facultade: Facultade de Dereito

Área: Dereito Administrativo