Departamento: Departamento de Dereito Público Especial e da Empresa

Facultade: Facultade de Administración e Dirección de Empresas

Área: Dereito do Traballo e da Seguridade Social