Department: Department of Applied learning

Faculty: Faculty of Teacher Training

Area: Didactics of Experimental Sciences

Research group: Reasoning, Discourse and Argumentation

Email: sabela.fernandez.monteira@usc.es

Doctor by the Universidade de Santiago de Compostela with the thesis O desenvolvemento das prácticas científicas de construción e uso de modelos e probas Un estudo lonxitudinal en educación infantil 2018. Supervised by Dr. María Pilar Jiménez Aleixandre, Dr. María del Mar Lorenzo Moledo.