Publicaciones en colaboración con investigadores/as de Universidad de Extremadura (2)

2017

  1. Constructing optimal tests for circular symmetry

    Actas XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións: Ferrol, do 26 ao 28 de outubro de 2017