Tese doutoral

  1. Entramados y micelas de polisacáridos para administración de fármacos 2014

    Universidade de Santiago de Compostela

Tribunais de teses (1)

  1. Secretaria do tribunal

    Pharmaceutical compounding and drug repositioning from hospital pharmacy in situations of therapeutic gap 2023

    Universidade de Santiago de Compostela

    Ana Castro Balado