Forschungslinien

  • Mecanismos hipotalámicos para a regulación da homeostase enerxética
  • Mecanismos implicados no desenrolo do dano hepático
  • Relación entre obesidad e cancro