Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

 1. CONVIVIO de CIENCIA - FECYT 2021

  MARIA MARTA LOPEZ ALONSO

 2. O papel dos minerais no paciente oncolóxico - AXUDAS CONSELLO SOCIAL 2022

  MARIA MARTA LOPEZ ALONSO

 3. Grupo Operativo TIRAC: técnicas innovadoras para la reducción de antibióticos en cunicultura - GRUPOS OPERATIVOS 2020

  MARIA MARTA LOPEZ ALONSO

Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2019

 1. Axudas á publicacións en aberto 2019. GI-2174

  MARIA MARTA LOPEZ ALONSO

 2. XuvenCiencia - Hago, luego aprendo. - FECYT 2017

  MARIA DE LA MERCED NOVO RODRIGUEZ

2004

 1. Diálisis peritoneal en medicina veterinaria

  GERMAN SANTAMARINA PERNAS