Wissenschaftliches Angebot

  • Asesoramento sobre a cultura e a lingua catalás (tamén sobre tradución) .
  • Asesoramento sobre descripción do patrimonio documental e bibliográfico.
  • Deseño e execución de actividades de formación e difusión -ordinaria e cultural- do patrimonio documental e bibliográfico.
  • Edición.