Oferta científica

  • Análisis xeoespacial multivariable.
  • Deseño e desenvolvemento de algoritmos aplicados á enxeñería.
  • Desenvolvemento de aplicacións multisensor en entornos 3D.
  • Integración e xestión de aplicacións xeoinformáticas.
  • Modelización e explotación de Big Data.