Liñas de investigación

 • Aplicación das novas tecnoloxías no tratamento e prevención da patoloxía psiquiátrica
 • Eficacia, eficiencia e coste-efectividade das intervencións terapéuticas e preventivas en saúde mental
 • Factores de risco e de protección en saúde mental
 • Factores neurobiolóxicos e psicosociais do trastorno mental grave
 • Instrumentos de cribaxe da patoloxía psiquiátrica
 • Intervencións terapéuticas e preventivas dos problemas de saúde mental
 • Investigación traslacional en trastornos depresivos
 • Perspectiva de xénero e saúde mental: Prevalencia, factores de risco e repercusións psicolóxicas da violencia de xénero
 • Saúde mental en coidadores/as de persoas dependentes
 • Saúde mental positiva e avellentamento activo
 • Teleasistencia no tratamento e prevención da patoloxía depresiva
 • Tratamento e prevención dos problemas de saúde mental en enfermidades médicas crónicas