Liñas de investigación

  • CONCEPCIONS DA RACIONALIDADE vencelladas por unha banda al problema do COÑECEMENTO (fundamentos do coñecemento e a conciencia, epistemoloxía das ciencias naturais e humanas) e por outra banda ao problema da LIBERDADE E DA ACCION HUMANA (ética, estética, filosofía da cultura).
  • Pensamento contemporáneo: fenomenoloxía e psicoanálise.
  • PENSAMENTO DA ILUSTRACION: estudo historiográfico e revisión crítica dos ideais culturais da ilustración, especialmente da ilustración alemana: TOLERANCIA, COSMOPOLITISMO, HUMANISMO, ECLECTICISMO.
  • Tránsito do IDEALISMO TRASCENDENTAL ao IDEALISMO ABSOLUTO.