Liñas de investigación

  • Control biolóxico de enfermidades parasitarias
  • Detección e prevención de zoonoses
  • Enfermidades parasitarias de équidos
  • Solucións proteómicas para o diagnóstico de trematodoses e miases