Liñas de investigación

 • A visión binocular
 • As lentes de contacto e o ollo seco.
 • Calidade visual
 • Control de calidade da adaptación protésica para a detección da xordeira en periodo neonatal.
 • Desenvolvemento de novos métodos de screening da Perda Sensorial Dual basados na autopercepción do estado sensorial.
 • Epidemioloxía e etioloxía do estado refrativo.
 • Estudo do efecto da Perda Sensorial Dual (visión e audición) no estado cognitivo da poboación galega maior.
 • Lentes de contacto, película lacrimal e a súa interacción coa superficie ocular. Biocompatibilidade.
 • Screening da Perda Sensorial Dual (visión e audición) na poboación galega maior.
 • Superficie de lentes de contacto e adhesión microbiana. Biofilme.
 • Tonometria. Técnicas de medida. Precisión e fiabilidade