Liñas de investigación

  • Contas do patrimonio natural
  • Economía da enerxía
  • Economía do cambio climático
  • Economía dos recursos naturais (recursos agrarios, pesqueiros e forestais)
  • Economía ecolóxica
  • Incendios forestais
  • Metabolismo socioeconómico
  • Transporte sustentábel