Liñas de investigación

  • Autoensamblaxe molecular
  • Biofísica computacional
  • Dinámica de macromoléculas
  • Hidroxeles
  • Materiais biocompatibles
  • Materiais mesoporosos
  • Receptores de membrana
  • Recoñecemento molecular
  • Sistemas de liberación de fármacos