Forschungslinien

  • Arbitrio xudicial na Idade Moderna.
  • Historia do Dereito criminal.
  • Historia do Dereito procesual.
  • Institucións xudiciais contemporáneas.