Oferta científica

  • A área de proxección é a de investigación en enxeñaría de procesos sostibles, ecodeseño de productos e xestión ambiental. A actividade diríxese e ten interese tanto para diversos sectores productivos (industrial, agropecuario, etc.) como para Consultoría Ambiental e a Administración Ambiental.
  • Avaliación ambiental de procesos productivos considerando as Mellores Técnicas Dispoñibles.
  • Avaliación de risco ambiental e risco ocupacional derivado de actividades productivas (Responsabilidade Medioambiental).
  • Determinación da Pegada Ecolóxica e o ACV de empresas e procesos.