Wissenschaftliches Angebot

  • Construción e avaliación de argumentos
  • Investigación básica aplicada o análisis da natureza, estructura e xustificación do coñecemento nas ciencias formáis e empíricas.