Liñas de investigación

  • -Bioloxía Evolutiva de Gasterosteus aculeatus
  • -Fauna edáfica
  • -Xenética evolutiva
  • -Xenética evolutiva de peixes
  • -Xestión e conservación de recursos xenéticos de peixes
  • •Bioloxía da conservación de Margaritifera margaritifera e outras náyades de Galicia