Liñas de investigación

 • Arqueometría
 • Cartografía e SIX
 • Cooperación para o Desenvolvemento
 • Desenvolvemento Rural
 • Ecoloxía da paisaxe
 • Etnobotánica
 • Fotogrametría dixital
 • Humedais
 • Ordenación do Territorio
 • Planificación da Paisaxe
 • Teledetección
 • Tenencia da Terra e Xestión do Territorio
 • Xeocomputación
 • Xestión da biodiversidade