Oferta científica

  • Estudios sobre formas de exercicio do poder.
  • Información e asesoramento sobre patrimonio histórico-cultural.
  • Información para estudios comparados sobre procesos e cambios demográficos, económicos e sociais.
  • Información para estudios sobre procesos de formación de identidades culturais.