Forschungslinien

  • Historia da Poboación; Historia rural; Historia urbana; Historia social, Historia da cultura; Historia política.