Liñas de investigación

 • Edición e comentario de textos gregos
 • Edición e comentario de textos latinos
 • Lengua latina medieval
 • Lingüística grega
 • Lingüística Indoeuropea
 • Lingüística latina
 • Literatura grega
 • Literatura latina medieval
 • Literatura romana
 • Relixión e mitoloxía clásicas
 • Tradición clásica e Humanismo