Wissenschaftliches Angebot

 • 1) Análise do contorno económico das organizacións.
 • Analise económico e empresarial na economía galega
 • Asistencia técnica e asesoramento a empresas, entidades públicas e organizacións sen ánimo de lucro
 • Creación, desenvolvemento e xestión da marca
 • Deseño e evaluación de estratexias e de estructuras organizativas.
 • Deseño e evaluación de sistemas de dirección e control.
 • Deseño e evaluación de Sistemas de Información Financeira e non Financeira; incluense os aspectos relacionados coa Responsabilidade Social e a valoración de Activos Intanxibles
 • Estudos sectoriais
 • Investigación das Crisis Empresariais e análise de viabilidade
 • Ofértanse os seguintes servizos, todos eles dirixidos a empresas, entidades públicas e organizacións sen ánimo de lucro:
 • Outros estudios relacionados cas liñas de investigación mencionadas
 • Proxectos de internacionalización e implantación internacional
 • Xestión e evaluación do capital inteltual nas organizacións