Liñas de investigación

  • Análise de estruturas de madeira
  • Biomasa forestal, plantacións enerxéticas e fixación de carbono
  • Certificación forestal
  • Incendios forestais
  • Investigación operativa aplicada á xestión forestal
  • Modelización do crecemento e da productividade forestal
  • Propiedades da madeira
  • Sanidade forestal
  • Solos: nutrición, contaminación e rehabilitación
  • Xestión forestal