Liñas de investigación

  • Estudio dos Sectores de: agricultura, industria, construcción, servicios e sectores institucionais.
  • Estudios de Capital Humán
  • Estudios de Desenrolo Económico Europeo, Latinoamericano e Internacionais
  • Estudios Econométricos Rexionales de España, Europa e outras Áreas
  • Estudios sectoriais de economía aplicada cuantitativa, con referencia á economía española e o contexto internacional
  • Estudos de Economía Social
  • Modelos Econométricos Aplicados: Consumo, Produccción, Emprego, Comercio, Agricultura, Industria, etc..