Liñas de investigación

  • Civilizaçom e caracteres nacionais (na Galiza, Portugal, Brasil e países africanos de língua portuguesa).
  • Língua e cultura (na Galiza, Portugal, Brasil e países africanos de língua portuguesa).
  • Literatura, Cultura e Turismo
  • Literaturas / culturas em contacto / comparadas (na Galiza, Portugal, Brasil e países africanos de língua portuguesa).
  • Relaçons culturais (na Galiza, Portugal, Brasil e países africanos de língua portuguesa).
  • Sociologia da literatura (na Galiza, Portugal, Brasil e países africanos de língua portuguesa).
  • Teoría, crítica literaria.