Liñas de investigación

 • Análise de aneis de crecemento. Relacións clima-crecemento e dinámica forestal.
 • Análise de tipos polínicos atmosféricos de maior indicencia alergóxena.
 • Anatomía da madeira. Anatomía cuantitativa: análise dendrocronolóxica de elementos condutores.
 • Biodiversidade fúnxica.
 • Control biolóxico das enfermidades das plantas
 • Datacións dendrocronolóxicas e dendrocronoloxía histórica.
 • Dinámica cambial e formación da madeira.
 • Ecoloxía das plantas. Estudo cuantitativo da dinámica da vexetación.
 • Ecoloxía e biodiversidade ficolóxica: algas dulceacuícolas (fitobentos e macrobentos) e mariñas (macrobentos).
 • Ecoloxía forestal. Matogueiras. Composición, estrutura e rexeneración tralo lume.
 • Estudo das sementes, xerminación e viabilidade. Caracterización de banco de sementes edáfico.
 • Estudo do establecemento e crecemento inicial de planta forestal.
 • Fenoloxía das árbores.
 • Fenoloxía de variedades de vide e olivo cultivadas en Galicia..
 • Histoloxía e anatomía vexetal.
 • Indicadores do estado ecolóxico das masas de auga. As algas como indicadoras do cambio global.
 • Liña 1: AEROBIOLOXÍA E FENOLOXÍA
 • Liña 2: BIOLOXÍA DAS PLANTAS
 • Liña 3: BIODIVERSIDADE FÚNXICA
 • Liña 4: DENDROECOLOXÍA E XILOXÉNESE
 • Liña 5: FICOLOXÍA
 • Liña 6: APLICACIÓN DE MÉTODOS XEOMÁTICOS Ó ESTUDO DA BIODIVERSDIDADE
 • Liña 7: ECOLOXÍA DO LUME. Dinámica de poboacións e comunidades vexetais tras incendio. Estratexias rexenerativas de plantas. Dinámica de especies invasoras en relación co lume. Banco de propágulos. Xerminación e desenrolo temperán de plántulas. Resposta da vexetación forestal ós usos tradicionais. Efectos dos Líquidos iónicos sobre as primeiras fases do ciclo de vida das plantas.
 • Micoloxía e patoloxía vexetal.
 • Micoloxía en ambientes de interior e de exterior.
 • Taxonomía, flora e bioxeografía das algas dulceacuícolas e bentónicas mariñas.
 • Uso dos sedimentos de lagoas para determinar a historia de cambios nos ecosistemas acuáticos.
 • • Caracterización e seguemento de elementos e características clave da biodiversidade a diferentes escalas
 • • Cartografía da vexetación e a paisaxe a partir de datos de sensores remotos.
 • • Estudos cuantitativos da estructura e función de poboacións, hábitats e paisaxes.
 • • Estudos de paisaxes rurales de valor natural e cultural.
 • • Modelos espacialmente explícitos de dinámicas espacio-temporais da biodiversidade.