Liñas de investigación

  • 1. Correlatos Psicofisiolóxicos e Neuropsicolóxicos dos procesos de atención, memoria, linguaxe, control executivo e emocións.
  • 2. Avaliación neuropsicolóxica e psicofisiolóxica de poboacións clínicas e de risco (avellentamento san e con deterioro cognitivo, VIH-SIDA, Fibromialxia).
  • 3. Factores de vulnerabilidade neuropsicolóxica en distintas patoloxías cerebrais.
  • 4. Diferencias de xénero, hormonas sexuais e rendemento neuropsicolóxico.