Oferta científica

  • 1) Disponibilidade das instalacions da USC pra exames clinicos de rutina e probas complementarias. 2) Asesoramento a profesionais e institucions. 3) Laboratorio de Superficie Ocular e Lentes de Contacto pra fazer exploracions oculares e toma de amostras. 4) Estudos clinicos de líquidos e materiais usados en contactoloxía.