Oferta científica

  • * Centro Nacional de Xenotipado (CEGEN-PRB2). O obxectivo do centro é ofrecer xenotipado de alto rendemento de SNPs(GWAS, estudos de ligamento ...), análise post-xenotipado (instrumentos estatísticos e de bioinformática) e estudos de xenómica funcional. CEGEN ten varias plataformas de xenotipado de alto rendemento: MassARRAY (Agena Bioscience), GeneChip, Axiom (Affymetrix) e SureScan microarray Scanner (Agilent Technologies).
  • * FARMAXEN: Laboratorio con espazo independente para a extracción do ADN, PCR e procesamento post-PCR das mostras. Dispón de toda a instrumentación e técnicas necesarias para a realización de análises farmacoxenética: Cabina de seguridade biolóxica Clase II (Biological safety cabinet ESCO Class II BSC,Streamline), campana de UV (DNA/RNA UV-cleaner box UVC/T-AR, Biosan), centrífugas (Centrifuge 5810, Centrifuge 5424 R, Eppendorf), bloques térmicos (ThermoMixer C, Eppendorf), fluorómetro (Qubit 3.0 fluorometer, Thermo Fisher Scientific), termocicladores de placa (Veriti 96 well Thermal Cycler, Applied Biosystems), PCR en tempo real (QuantStudio 12K, Thermo Fisher Scientific), arcón de -80ºC, conxeladores de -20ºC e neveras.
  • A aplicación das tecnoloxías de análise xenética ou farmacéutico, ademais de o equipamento necesario, precisan coñecemento especializado para a correcta interpretación dos resultados obtidos. Do mesmo xeito, para o deseño e avaliación da oportunidade de realizar estes estudos, antes de iniciar o proceso, é esencial ter un coñecemento xeral axeitado do campo e específicos capacidades, limitacións e alternativas en cada caso. O Grupo Medicina Xenómica proporcionalle servizos de consultoría e asesoramento nas áreas nas que traballa a través de equipos multidisciplinares de científicos profesionais con recoñecida experiencia e reputación. O GMX ofrece aos investigadores, profesionais da saúde, biotecnoloxía e dos sectores farmacéutico e industrial os seguintes servizos profesionais de excelencia:
  • Máis información http://www.usc.es/cegen/.