Oferta científica

  • Actuacións de planificación e ordenación territorial.
  • Formulación de proxectos de enxeñería agroforestal. Producción animal e vexetal. Agroindustria, infraestructuras rurais e medioambente.
  • Fotointegración e sistemas de información xeográfica.
  • Iniciativas de desenvolvemento rural integrado e sostible.
  • Levantamento xeométrico e análise de bóvedas de fábrica.
  • Plans de Xestión da calidade da auga. Analises químicos e microbiolóxicos.
  • Plans de xestión de seguridade e saude
  • Presupostación de proxectos.
  • Realización de infografías para empresas constructoras. Catálogos gráficos con deseño paramétrico. Reconstrucción inforgráfica de restos arqueolóxicos.
  • Xestión da agua en múltiples aspectos e ulteriores aplicacións: auga en chan e xestión da auga de rega, estudo e modelización da hidroloxía superficial e subterránea, planificación de zonas regables, xestión de aguas residuais no medio rural, aplicación de técnicas xeofísicas ao estudo da agua do sub-chan, erosión hídrica, sistemas de franqueo para a ictiofauna, entre outras.