Liñas de investigación

 • Análise de ciclo de vida aplicado á obtención de novos produtos e ao transporte de materiais.
 • Análises complexas de fenómenos xeorreferenciables mediante infraestruturas de datos espaciais (IDE) e sistemas de información xeográfica (SIG)
 • Deseño Asistido por Ordenador. Realidade Virtual. Modelización fotorrealista.
 • Desenvolvemento rural e calidade de vida.
 • Dirección de proxectos aplicada aos sectores industrial, agroforestal e educativo.
 • Efectos da actividade agraria no medio.
 • Incorporación de datos ós sistemas de información xeográficos (s.i.g.).
 • Investigacións en fotogrametría mediante múltiples técnicas e sensores (escaner laser, drones, Lidar,…) aplicados especialmente á enxeñería civil (edificación) e á arquitectura (patrimonio)
 • Planificación e ordeación territorial da área sectorial, en concreto da industria forestal e agrícola.
 • Planificación para equilibrar as necesidades da agua na conservación dos ecosistemas naturais.
 • Presupostación de proxectos. Desenvolvemento de bases de datos para a actividade de proxectos de enxeñería.
 • Prevención e reducción da contaminación nas augas continentais.
 • Proxectos de enxeñería agroforestal. Avaliación multicriterio de proxectos.
 • Representación e modelización tanto en 2D como en 3D.
 • Sectores da seguridade e saúde laboral no ámbito agroforestal.
 • Xestión Ecosistémica dos recursos hídricos.