Wissenschaftliches Angebot

  • Cirurxía experimental.
  • Evaluación de biomateriais en animais de experimentación (implantación, histoloxía e histometría)
  • Preparación de cortes histolóxicos en texidos sin descalcificar.