Liñas de investigación

  • Anatomía radiográfica de fauna silvestre.
  • Anestesioloxía de aves silvestres e animais de compañía.
  • Cirurxía ortopédica e rehabilitación das aves silvestres.
  • Evaluación biolóxica de materiais.
  • Oftalmoloxía de animais de compañía e exóticos.
  • Radioloxía e ecografía veterinaria.