Liñas de investigación

  • Análise dos factores que influen na recuperación da capacidade reproductiva posparto na especie bovina.
  • Crioconservación seminal nas especies canina e bovina.
  • Obtención de embrións bovinos mediante fecundación in vitro.