Liñas de investigación

  • Bioética.
  • Filosofía e paz.
  • Filosofía e literatura.
  • Filosofía Moral e Política en Galiza.
  • Paradigmas da Filosofía Moral.
  • Posestruturalismo / Posmodernidade.
  • Xustiza política.