Liñas de investigación

  • Liña de investigación A (L.i.A): Relacións España – América: migracións, intercambios culturais e diplomacia.
  • Liña de investigación B (L.i.B): Historia Política Latinoamericana, século XX: violencia, mobilización, memoria e Guerra Fría.
  • Liña de investigación C (L.i.C): Sociabilidade e pensamento en América, séculos XVI-XXI.