Liñas de investigación

  • Liña de investigación A (L.i.A): Mobilidades transatlánticas: migracións, diplomacia e cultura.
  • Liña de investigación B (L.i.B): Política, violencia e mobilización.
  • Liña de investigación C (L.i.C): Culturas e Literaturas.