Oferta científica

  • Asesoramento en patrimonio documental, bibliográfico e hemerográfico no mundo rural contemporáneo.
  • Asesoria a institucións locais e estudos de recuperación da memoria local e asociativa
  • Bases de datos: nomesevoces.org, sociedades agrarias, violencia
  • Elaboración de bases de datos de prosopografía
  • Estudos de patrimonio rural agroecolóxico
  • Fondo Oral: nomesevoces.org, terraememoria.usc.gal
  • Fondos Documentais: nomesevoces.org; Fondo DOAME (AHUS-USC)
  • Orietación para a recuperación e manexo sostible de cultivos e formas de producción tradicionais.