Oferta científica

  • - Asesoramiento no diseño e caracterización de novos sistemas de liberación de fármacos e vacinas
  • -Caracterización química e físico-química de nano e microsistemas de liberación de fármacos: composición química, tamaño de partícula, morfoloxía, potencial zeta
  • -Evaluación biofarmacéutica e farmacocinética de nanosistemas e fármacos en modelos animais (rato, rata, coello)
  • -Evaluación biolóxica en cultivos celulares: toxicidade e mecanismo de acción de nanosistemas, mellora da permeabilidade celular a fármacos, liberación intracelular de fármacos. Líneas celulares: Caco-2, Calu-3, HEK-297, MCF-
  • -Nano e microencapsulación de fármacos e vacinas