Liñas de investigación

  • Análise de sistemas: Variabilidade climática, modelización de sistemas industriais, radiación solar.
  • Contaminación ambiental: Estudio de emisións, tecnoloxías ambientais, modelización multimedia, dispersión de contaminantes atmosféricos, modelos de calidade do aire.