Oferta científica

 • Análise de catións metalicos e compostos fenólicos en augas.
 • Análise e caracterización de adhesivos industriais.
 • Analise instrumental: DSC modulado, DMTA, GPC, Absorción atómica
 • Caracterización físico-química de disolventes ou misturas de proceso
 • Encoladora, prensa para a preparación de taboleiros e máquina de ensaios de resistencia mecánica.
 • Equipos para a determinación de propiedades físicas e de transporte: viscosímetros (capilar e rotacional), tensiómetros superficiais e interfacial, densímetro e analizador da velocidad do son, refractómetro.
 • Estudos a nivel laboratorio e planta piloto de operacións de separación empregando fases gaseosas
 • Instalacións a nivel laboratorio para levar a cabo estudos e investigacións sobre procesos de separación ou reaccións involucrando fases gaseosas: columnas de burbulleo ou de gotas, reactores dotados de axitación mecánica, reactores tipo air-lift, reactores de membranas
 • Medida de tensión superficial, ángulos de contacto, enerxía libre superficial
 • Reactor a escala piloto
 • Secadoiro de spray de laboratorio.