Liñas de investigación

  • Compostos heterocíclicos de interese biolóxico: deseño e síntese.
  • Desenvolvemento de novas reaccións orgánicas e novas estratexias sintéticas vía catálise organometálica.
  • Síntese total de produtos naturais bioactivos e de análogos mais sinxelos.